Lipový kvet

Ich výskyt vždy úzko súvisí s vlhkosťou. Vlhkosť obsiahnutá v jednotlivých častiach betónu prenáša na povrch výrobku alebo konštrukcie hydroxid vápenatý Ca(OH)2, ktorý vzniká hydratáciou oxidu vápenatého CaO obsiahnutého v cemente. Po odparení tejto transportovanej vlhkosti z povrchu betónového výrobku a po kontakte hydroxidu vápenatého s atmosférickým oxidom uhličitým CO2 vznikajú kalcitové povlaky CaCO3, zvyčajne bielej farby. Tento pôvodne veľmi dobre rozpustný kalcit, vystavený poveternostným vplyvom, sa následne časom mení na rozpustnú formu, hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2, ktorý postupne samovoľne zaniká. K tomu dochádza v priebehu mesiacov až rokov, ako je opísané vyššie. Jednoducho povedané, trvá to dovtedy, kým sa z betónového výrobku nevyplaví všetok neviazaný hydroxid vápenatý.


Vznik vápenných výkvetov je sprievodným a prirodzeným javom zrenia betónu, ktorému sa nedá úplne zabrániť. Ich samovoľné vymiznutie v dôsledku zvetrávania je dlhodobejší proces, ktorý v závislosti od podmienok trvá mesiace až roky. Každá stavebná konštrukcia je vystavená špecifickým podmienkam, preto nikdy nie je možné určiť všeobecnú dobu, počas ktorej sa vápenné výkvety vyplavia na povrch konštrukcie a následne ustúpia v dôsledku zvetrávania (zvyčajne nie dlhšie ako 3 roky). Zároveň treba poznamenať, že vápenné výkvety nemajú okrem dočasného nepríjemného estetického efektu žiadny negatívny vplyv na vlastnosti betónového výrobku.


Z hľadiska platných a záväzných technických noriem sa vápenné výkvety nepovažujú za vadu výrobku/dielov.


EN 12839:12 - Betónové prefabrikáty - Prvky na ploty


EN 13369:2013 - Spoločné ustanovenia pre betónové prefabrikáty

Naše služby

Výroba a predaj betónových výrobkov

Výroba a predaj betónových výrobkov

Výroba, predaj a montáž betónového oplotenia

Výroba, predaj a montáž betónového oplotenia

Výkopové práce spojené s inštaláciou plota

Výkopové práce spojené s inštaláciou plota

Konzultačné a poradenské služby pri inštalácii betónových plotov

Konzultačné a poradenské služby pri inštalácii betónových plotov

Výroba, predaj a distribúcia betónových zmesí

Výroba, predaj a distribúcia betónových zmesí

Dodávka tovaru po celej Českej republike

Dodávka tovaru po celej Českej republike

Lipový kvet

Zistite viac šipka

Potrebujete individuálne poradenstvo?

Sme tu pre vás!

Mimoriadne dlhá životnosť

Mimoriadne dlhá životnosť

Díky osvědčeným technologiím je životnost našich plotů až 50 let! Zaručujeme stabilitu a odolnosť za každých podmienok.

Skvelý dizajn

Skvelý dizajn

Nabízíme nepřeberné množství variant betonových plotů i dalších výrobků. Navyše aj v rôznych farebných variantoch a vzoroch.

Nízka údržba

Nízka údržba

Betónové ploty sú veľmi nenáročné na údržbu. V porovnaní s inými typmi plotov sa vyznačujú odolnosťou za všetkých poveternostných podmienok po celé desaťročia.

Špičková technológia

Špičková technológia

Používame len najmodernejšie a osvedčené technológie a materiály pre nekompromisné výsledky.

Dlhoročné skúsenosti

Dlhoročné skúsenosti

Sme profesionáli vo svojom odbore s viac ako 30-ročnými skúsenosťami.